Hallituksen kokous 10.12.2019

10.12.2019

Kokousmuistio hallituksen kokouksesta

Hallitus 14/19

Hallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa 10.12.2019 käsiteltiin:

Päätettiin siirtää yhdistyksen arkistot (yli 10 vuotta vanhat) Kaupunginarkistoon, jonka kanssa asiasta on neuvoteltu. Ne ovat siellä edelleen yhdistyksen käytettävissä tarpeen mukaan.

Päätettiin irtisanoa sopimus kerhotalohankkeen konsulttina toimineen Kari Tarpisen kanssa.

Kerhotalohankkeen rakennustoimikunnan tekemän valmistelun pohjalta päätettiin palkata hankkeen valmisteluun Citiprojektit Oy:n Markku Mutanen. Mikäli jäsenistö päättää hankkeen jatkamisesta valmistelun pohjalta, Mutanen voi hoitaa hankkeen loppuun. Mutanen laatii kustannusarvion hallitukselle ja tulee esittelemään sen päättävälle jäsenkokoukselle. Päättävä kokous kutsutaan koolle tammikuun lopulla.

Todettiin, että erityisesti alueen eteläisen sivun polku on huonossa kunnossa sateiden takia eikä sillä saa ajaa autolla. Myös muilla poluilla ajamista tulee välttää ilman erityistä syytä.

Päätettiin jatkaa alueen kunnossapitosuunnitelman valmistelua.

Yhdistyksen verkkosivujen uudistaminen on työn alla.

Pysäköintialueella on kaksi autoa luvallisesti talvipysäköityinä.

Alueen vinossa olleet sähkökaapit on korjattu. Jäsenille tiedotetaan, että remonttia suunnitellessa ja tehdessä tulee irrottaa mökin sähkökaappi seinästä, ettei sähköjohtoihin kohdistu rasitusta mökkiä nostettaessa tms. toimenpiteissä.

Hallitus toivottaa kaikille Oulunkylän siirtolapuutarhan viljelijöille rauhallista ja iloista joulua sekä onnellista ja satoisaa uutta vuotta 2020!