Rakennustoimikunta

Yhdistys valvoo rakentamista alueella

Valvontavelvollisuus perustuu yhdistyksen ja kaupungin väliseen vuokrasopimukseen.

Palstan hoidon laiminlyönneistä voi rakennusvirasto asettaa uhkasakon yhdistykselle, jonka yhdistys perii viljelijältä. Vasta sen jälkeen voidaan vuokrasopimus sanoa irti, jos viljelijä ei tee vaadittuja korjauksia palstalla.

Tällaista uhkasakkokäytäntöä ei ole rakennusrikkeissä, joten seuraamukset ohjeiden laiminlyönnistä ovat vakavat. Ainoa yhdistyksen käytössä oleva sanktio luvattomasta rakentamisesta tai sääntöjen noudattamatta jättämisestä on viljelijän vuokrasopimuksen irtisanominen.

Rakennustoimikunnan tehtävät

Rakennustoimikunta käsittelee itsenäisesti

 • toimenpideilmoitukset
 • toimenpideluvat
 • toimenpideluvat uusille mökeille, tyyppipiirustukset ja tarkastukset työmaalla (mm. perustusten paikka, harjakorkeus)

Vastaanotetut ilmoitukset ja myönnetyt luvat annetaan tiedoksi hallitukselle. Jos kyseessä on uusi asia tai rakennustoimikunta ei pääse yksimielisyyteen päätöksestä, tuodaan asia hallituksen käsittelyyn.

Rakennustoimikunnan toimintaan voi osallistua talkoopanoksella. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana, ota yhteys tekniset.ospy@gmail.com. 

Käynnissä olevat projektit

 • kerhotalo: piirustuksia muokataan poikkeusluvan hakemista varten
 • tyyppipiirustukset: voimassaoloajan jatkaminen, piirustusten selkeyttäminen
 • salaojitus Tulvaniityn puoleisten mökkipihojen hulevesiongelmien poistamiseksi

Tavoitteet tuleville kausille

 • Oulunkylään räätälöidyt rakentamisohjeet kaupungin suosituksen mukaisesti
 • kaikille yhdistyksen yhteisille rakennuksille huoltokirjat, joiden perusteella voidaan paremmin ennakoida tulevaisuuden rahoitustarpeita
 • Työturvallisuuden parantaminen, ohjeistus ja valvonta yhdistyksen hankkeissa ja talkoissa
 • selkeä ohjeistus nettiin erityisesti uusien mökkien rakentamista varten ja muihin suuriin mökkiläisten korjaushankkeisiin niin rakennuttajille kuin urakoitsijoille
 • jätevesien käsittely mökeissä ja sopivien laitteiden kartoittaminen sekä lupamenettelyn selkeyttäminen