Yhdistys

Oulunkylän siirtolapuutarhan kerhotalon tuuliviiri. Kuva: Tarja Nousiainen
Kerhotalon tuuliviiri.

Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys r.y. (Ospy) on rekisteröity vuonna 1940.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta on määritelty säännöissä

Yhdistys edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa. Yhdistys vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja vuokraa palstoja edelleen jäsenilleen.

Kokousten, talkoiden sekä juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen on osa toimintaa. Kesäkahvilan ja myyjäisten avulla kerätään varoja yhdistykselle.

Vuokraoikeus ja jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat mökkien omistajat, joille yhdistys on siirtänyt palstan vuokraoikeuden. Mökin omistajan on oltava kirjoilla ja hänellä on oltava vakituinen asunto Helsingissä. Hänellä ei saa olla toista vuokraoikeutta siirtola- tai ryhmäpuutarhapalstaan Helsingissä.

Mökin voi omistaa useampi henkilö, mutta vain yksi omistajista voi olla varsinainen jäsen, jolla on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Syyskokouksessa valmistellaan vuosikokousta

Yhdistyksellä on kaksi kokousta vuosittain. Syyskokouksessa keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja valmistellaan vuosikokousta.

Vuosikokous pidetään maaliskuussa. Silloin päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vahvistetaan toimintakertomus sekä tulo- ja menoarvio. Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet.

Hallitus kokoontuu kuukausittain

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta  vähintään kerran kuussa. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet, hoitaa vuokrasopimusten siirrot, valvoo rakentamista sekä palstojen ja alueen kuntoa ja huolehtii palvelujen järjestämisestä.

Vuokrasopimus velvoittaa

Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan Helsingin kaupungin ja yhdistyksen välistä vuokrasopimusta puutarha-alueesta. Lisäksi jäseniä sitoo heidän tekemänsä vuokrasopimus yhdistyksen kanssa. Omien palstojensa lisäksi siirtolapuutarhurit huolehtivat puutarhan yleisistä alueista ja yhteiskäytössä olevista rakennuksista.