Mökin osto ja myynti

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on julkaissut oppaan siirtolapuutarhamökin myynnistä. Opas tarjoaa myyjälle, ostoa harkitsevalle ja häntä neuvovalle kiinteistönvälittäjälle perustietoja sekä antaa viitteitä lisätietojen lähteistä. Siirry myyntioppaaseen

_____________________________________________________________________

Mökin vuokrasopimus voidaan siirtää vain henkilölle, joka on kirjoilla ja jolla on pysyvä asunto Helsingissä. Hänellä ei myöskään saa olla olemassa vuokraoikeutta toiseen siirtola- tai ryhmäpuutarhapalstaan Helsingissä. Kaikkien mökkien omistajien ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneiden tulee olla helsinkiläisiä.

Muistettavaa

Myyjä ilmoittaa mökin uuden omistajan yhteystiedot yhdistyksen puheenjohtajalle ja varmistaa, että ostaja on selvillä vuokrasopimuksen siirtoon liittyvistä menettelytavoista (alla). Myös osaomistuksissa tapahtuvat muutokset ilmoitetaan hallitukselle.

Suihkun avain palautetaan yhdistykselle, jolloin yhdistys maksaa takaisin avainpantin. Avainta ei saa luovuttaa suoraan uudelle omistajalle. Lisäpalstan vapautumisesta ilmoitetaan myös yhdistykselle. 

Myyjä ja ostaja sopivat keskenään sähkölaskun maksamisesta. Jos asiasta ei sovita tai ilmoiteta yhdistykselle, tällöin myyjää laskutetaan sähkölaskusta myyntipäivään asti mökin sähkömittarin lukeman mukaisesti. Sähkömittarin lukema ilmoitetaan taloudenhoitajalle, talous.ospy@gmail.com.

Asiakirjat toimitetaan hallitukselle

Uuden omistajan (myös perintötapauksissa) tulee esittää 2 kuukauden kuluessa siirtoa varten seuraavat asiakirjat:

  • kauppakirja, 3 kpl: yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi yhdistykselle, tai perukirja, luovutuskirja, lahjakirja, omaisuuden jakotodistus tai muu vastaava
  • jos myyjänä on perikunta, jota edustaa perikunnan jäsen, tarvitaan valtakirjat muilta jäseniltä
  • kotipaikkatodistus siitä, että ostaja asuu Helsingissä. Asuinpaikkatodistuksen voi tilata sähköisesti väestötietojärjestelmästä: https://todistukset.maistraatti.fi/
  • mökkipalstan vuokrasopimus vuodelta 1997 mahdollisine lisälehtineen, jonka myyjä antaa ostajalle ja johon yhdistys tekee lisälehden vuokrasopimuksen siirrosta uudelle omistajalle

Asiakirjat toimitetaan kesäkaudella hallituksen puheenjohtajalle hallituksen päivystysaikoina. Muina aikoina asiakirjojen toimittamista sovitaan puheenjohtajan kanssa: puheenjohtaja.ospy@gmail.com.

Varainsiirtoveron laskentaperuste siirtolapuutarhamökeissä.

Kauppakirja

PDF-tiedostoVarainsiirtovero_siirtolapuutarhat 2012-09-24.pdf (11 kB)
Varainsiirtoveron laskentaperuste siirtolapuutarhakaupoissa (tiedote 2012)
Tuntematon tiedostomuotospy_kauppakirjapohja.rtf (71 kB)
PDF-tiedostospy_kauppakirjapohja.pdf (71 kB)

Hallitus hyväksyy jäseneksi ja käsittelee vuokrasopimuksen siirron

Vuokrasopimuksen siirto käsitellään hallituksen kokouksessa. Kokouksen jälkeen siirtolomakkeen allekirjoittavat hallituksen edustajat ja uusi viljelijä, joka samalla liittyy yhdistyksen jäseneksi. Jos ostajia on useampi, on kaikkien allekirjoitettava siirtopaperi. Allekirjoittaminen tehdään varaamalla aika sähköpostitse sihteeri.ospy@gmail.com.

Uuden omistajan tai omistajien on todistettava henkilöllisyytensä joko silloin, kun asiakirjat toimitetaan hallitukselle tai viimeistään, kun siirtopaperi allekirjoitetaan.

Uuden jäsenen liittymismaksu vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa jokaiselle kalenterivuodelle. Vuonna 2019 se on 500 euroa.