Hallituksen kokous 5.11.2019

14.11.2019

Kokousmuistio hallituksen kokouksesta.

Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistys ry.                         
Hallituksen kokous 5.11.2019 
Kokouksessa käsiteltiin esityslistan mukaisesti seuraavat asiat:

1. Talousasiat
Avoimet laskut: muistutetaan sähköpostiviestillä/postitse mökkiläisiä, joiden laskut erääntyneet tai siirtyneet perintään, ja kehotetaan hoitamaan maksut kuntoon. Lisäksi muistutetaan, että e-laskutuksesta valinneiden pitää ilmoittaa asiasta talousvastaavalle (talous.ospy@gmail.com), jotta e-laskutus aktivoituu. 

Kokouspalkkiot ovat maksettu jäsenkokouksen päätöksen mukaisesti 1.11.2019.

2. Ympäristö
Talvipysäköinti: jatkuu sovittuun tapaan. 

3. Tekniset
Sähkökaappien korjaus: Akuutit viat on korjattu SEU:n ilmoituksen mukaan. SEU toimittaa yhdistykselle listan tarvittavista lisäkorjauksista, jotka hoidetaan kuntoon tärkeysjärjestyksessä, toimeksianto SEU:lle. Yhdistys kattaa kulut.

Tiedote mökkiläisille: mökin suoristaminen, jossa mökin korkeus muuttuu, vaatii sähkökaapin irrottamisen seinästä. Asiasta lähetään mökkiläisille kirjallinen ohjeistus.

Pääkujan varrella sijaitsevat pääsähkökaapit suoristetaan SEU:n tarjouksen mukaisesti. Työt käynnistyneet 4.11.2019.

Rakennustoimikunnalle esitetyt rakennusluvat hyväksytty. 

4. Kerhotalo
Status: rakennustoimikunta raportoi työn edistymisestä, tarjouspyynnöt lähetty lokakuussa kymmenelle toimijalle. Neljä toimijaa on ilmoittanut, ettei osallistu tarjouskilpailuun.

Suunnitelma: Päätöskokous jäsenistölle kerhotalon rakentamisesta pyritään järjestämään 9.1.2020 (jos siihen mennessä saadaan tarvittava määrä tarjouksia, joista hallitus pystyy valitsemaan sopivimman vaihtoehdon). Kokouksessa jäsenet päättävät (äänestys) rakennetaanko kerhotalo hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

5. Hulevedet
Puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen. Putkien huuhtelu suoritettu Eerolan toimesta palokujilla (9.9.2019). Eerolan raporttien mukaan putket näyttivät ehjiltä eivätkä vaadi lisätoimenpiteitä. Vesivastaava ja rakennusvastaava suorittivat pumppaustestin alueen eteläinen puoleisella linjastolla (kerhotalolta katsottuna oikean puolimmainen polku). Pumppausta testattiin yht. 16 tuntia, jonka tuloksena todettiin ettei vedenpinta kaivossa laskenut pumppauksesta huolimatta. Seuraava toimenpide on yhteydenotto Helsingin kaupungin toimihenkilöön ja pyydetään konsultointia sekä päälinjastojen huuhtelua (linjaston kunnossapito on kaupungin vastuulla).

6. Muut asiat
Hallitus keskusteli alueen polkujen kunnosta. Todettiin, että alueen eteläisen puoleinen polku on huonokuntoinen kaupungin kunnossapitotoimista huolimatta. Polulla on hulevesiongelma ja sateen aikana vesi jää seisomman tielle. Tästä syystä polulla ajaminen ei ole sallittua sateisella säällä tai märkänä vuoden aikana. Lisäksi yleisiltä alueilta on toivottavaa haravoida maahan pudonneita lehtiä omaan käyttöön. Asiasta tiedotetaan jäsenistölle.

Keskusteltiin vanhojen pöytäkirjojen / arkistojen skannauksesta. Hallitus selvittää mahdollisia toimijoita ja kustannukset työn suorittamiseksi.

Seuraava kokous 10.12.2019 klo 17.