HALLITUKSEN KOKOUSMUISTIO 9/2019

12.7.2019

Kooste hallituksen kokouksesta 8.7.2019

Taloustilanteen katsaus: todettiin vakaaksi.

Viljelypalstat ja lisäpalstat:
Yhdistyksen verkkosivuilla ja ilmoitustaululla julkaistiin kesäkuussa palstojen hoito-ohjeet ja aikataulu vuokrattujen viljelypalstojen merkitsemisestä ja hoito-ohjeiden noudattamisesta. Palstojen merkitseminen tolpilla suoritettiin 16.6. hallituksen toimesta. Viljelypalstojen tarkistus tehdään 15.7. Tarvittaessa huomautetaan palstojen vuokraajia, jotka eivät ole noudattaneet hoito-ohjeita. Vuokraajalla on 2 viikkoa aikaa hoitaa epäkohdat tai luopua viljelyspalstasta.

Mökkipalstojen jatkeena olevat lisäpalstat (Akileijapolku) odottaa edelleen kaupungin mittausta ennen kuin näiden palstojen tarkistus voidaan suorittaa.

Viljelypalstojen tarkistuksen yhteydessä kartoitetaan radan varren viljelypalstojen viljelmättömien palstojen/alueiden hoitotoimenpiteet. Hoitotoimenpiteet käynnistetään kesätalkoissa 21.7. hoitamattomilla alueilla. Tämän jälkeen voidaan tarvittaessa turvautua ammattilaisen apuun hoitotoimenpiteissä.

Huomautukset:
Hallitus päätti ottaa käyttöön huomautusmenettelyn koskien yhdistyksen sääntöjen laiminlyöntiä tai rikkomuksia.

Mökkipalstojen tarkistus:
Mökkien palstat ja piha-alueet tarkistetaan viikon 30 aikana. 

Sähkömittareiden tarkistus:
Sähkömittarit tarkistetaan 31.8. klo 10-17 välisenä aikana. Mökit, joita ei voida tarkistaa tällöin, tarkistetaan 7.9. 

Mökkipalstan vuokrasopimus:
Vuokrasopimuksen siirtolomakketta muokataan. Tarkennus: ”Olen lukenut Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys ry:n säännöt ja tutustunut Helsingin kaupungin siirtolapuutarhoja koskeviin ohjeisiin. Ymmärrän myös, että allekirjoittamalla tämän asiakirjan liityn yhdistyksen jäseneksi ja että minun tulee noudattaa sen sääntöjä ja toimia sen päämäärien edistämiseksi.”

Asuinpaikkatarkistuksen status:
Hallitus on linjannut, että asuinpaikkatodisteeksi hyväksytään vain maistraatin myöntämä virallinen asuinpaikkatodistus, joka tilataan väestörekisterikeskuksesta. Muut tositteet kuten sähkölasku, rahalaitoksen tosite, verotiedot (eivät ole ajantasaisia tietoja), kelan tosite tai muu asiakirja eivät kelpaa todistukseksi. Henkilön postiosoite näissä asiakirjoissa voi olla eri kuin henkilön vakinainen osoite/asuinpaikkakunta (tieto vahvistettu maistraatista). Myöskään kuvakaappaus tai tulostus väestötietojärjestelmän sivustolta omista tiedoista ei ole virallinen tosite. 

Alueen salaojat:
Selvittely etenee, tarjoukset salaojituksesta pyydetty ja 3 tarjousta vastaanotettu. Näistä valitaan sopivin tarjous urakkaan. Urakka suoritetaan syksyn 2019 aikana.

Kerhotalon rakennustoimikunnan katsaus:
rakennustoimikunta jatkaa selvittelyä (etenee aikataulun mukaisesti).

Muut asiat:
Yhdistyksen puhelinnumero on poistettu käytöstä toukokuussa 2019. Tiedot poistetaan YTJ:n tiedoista.

ABC opas status: jatketaan oppaan valmisteluita jäsenistölle.

Palautteet jäsenistöltä: 
Laitetaan tiedote ilmoitustaululle, jossa kehotetaan mökkiläisiä ohjeistamaan ulkopuolisia (esim. remontti- ja huoltomiehet) ajoneuvojen pysäköinnistä. Ajoneuvoja ei saa pysäköidä ajoväylillä siten että läpikulku on estynyt. 

Merkittiin tiedoksi Helsingin kaupungin puistosuunnitelma.

Avoimet puutarhat 2019: Tapahtuma onnistui hyvin sateisesta säästä huolimatta. Mukana on 12 mökkiä esittelemässä puutarhoja ja/tai mökkejä. Kävijöitä oli yli 100 henk. 

Tulevat päivämäärät:
Viljelypalstojen tarkistus 15.7.
Kesätalkoot 21.7.
Hallituksen päivystys: 11.8. klo 15-16
Hallituksen kokous: 12.8 klo 17-18 

Ilmoitustaulu: ilmoitukset, jotka haluaa ilmoitustaululle voi viedä hallituksen postilaatikkoon