HALLITUKSEN KOKOUSMUISTIO 7/2019

28.5.2019

Kooste hallituksen kokouksesta 23.5.2019

1.    Päätettiin, että 13.6. yhdistyksen kokous muutetaan tiedotustilaisuudeksi eikä sinne siis viedä päätettäviä asioita. Jäsenistölle laaditaan tiedote muuttuneesta tilanteesta ja asiaa käsitellään lisää tiedotustilaisuudessa. Päätettiin, että Kari Tarpinen ja rakennustoimikunta pyytävät uusia tarjouksia siten, että päättävä kokous voidaan pitää marraskuussa 2019. Vanhan kerhotalon purkaminen ja perustustyöt voidaan tehdä syksyllä 2019 ja rakentaminen voidaan aloittaa keväällä 2020, mikäli saadaan myönteinen päätös.

Aiemmin nimitettyyn rakennustoimikuntaan (Esko Vertanen, Riitta Hanhimäki, Pertti Sinisalo) nimitettiin lisäksi Kari Tarpinen ja Kaarina Eklin. Toimikunnan tehtävänä on kerhotalohankkeen valmistelu ja muut siihen liittyvät tehtävät.

2.    Kesätiedotustilaisuus 13.6.2019 klo 18.00 Itä-Pasilan Allianssi-talossa. Tiedotustilaisuuden kutsut toimitetaan jäsenille yhdistyksen nettisivujen ja ilmoitustaulujen kautta. Tilaisuudessa käsitellään kerhotalohankkeen tilannekatsaus sekä kesätoimintakauden alkuun liittyviä asioita. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. Kesätiedote päivitetään tilaisuuteen mennessä ja sen jakelukanavana on yhdistyksen verkkosivut ja lisäksi sen voi halutessaan saada paperisena. Yhdistyksen ABC-materiaali päivitetään nettiin.

3.    Hallituksen päivystysvuorot kesällä 2019.
Hallitus päivystää kesäkaudella kerran kuukaudessa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin ilmoitustaululla. Seuraava päivystysaika on 2.6.

4.    Todettiin, etteivät mm. hoitamattomista pensasaidoista kaupungin katselmuksissa huomautuksia saaneet mökkiläiset ole korjanneet asiaa. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös lukuisat mökkiläiset. Päätettiin kaupungin ohjeen mukaisesti lähettää näille mökkiläisille varoitus kirjattuna kirjeenä ja, mikäli nämä eivät ryhdy toimeen, yhdistys tilaa aitojen leikkauksen ja aitojen vierustan siistimisen ulkopuoliselta. Lasku toimenpiteestä lähetetään kyseisille mökkipalstan vuokraajille.