Kiinteistövero

Monet mökkiläiset saivat ensimmäisen kerran vuonna 2014 kiinteistöverosta laskun.

Koska sekä maaperän että rakennusten verotusarvo muuttui, nousi monen vanhan mökkin varainsiirtovero yli 17 euron, jolloin verottaja lähetti asiasta laskun ja päätöksen. Alle 17 euron jäävää veroa ei edelleenkään laskuteta.

Alla olevat tekstit ovat suoria lainauksia Verohallinon verkkosivulta:

Sain kiinteistöverotuspäätöksen, mitä minun pitää tehdä?

Tarkista kiinteistöverotuspäätöksen tiedot päätöksen selvitysosalta. Jos kiinteistöjen tiedot ovat oikein, lomaketta ei tarvitse palauttaa. Säilytä päätös ja maksa vero syksyn eräpäiviin mennessä päätöksen mukana olevilla tilisiirtolomakkeilla. Jos huomaat, että kiinteistöverotuspäätökseltä puuttuu tietoja tai niissä on virheitä, tee korjauspyyntö Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai ilmoitusosa –lomakkeella. Ilmoitusosa on verotuspäätöksen päällimmäinen lomake. Täytä lomake ja palauta se lomakkeella näkyvään palautusosoitteeseen. Jos korjauspyyntösi hyväksytään, saat uuden korjatun verotuspäätöksen syksyllä ennen kiinteistöveron ensimmäistä eräpäivää.

Miksi en ole tänä vuonna saanut päätöstä kiinteistöverotuksesta?

Jos olet aikaisempina vuosina saanut kiinteistöverotuspäätöksen, kannattaa tarkistaa verotoimistosta, onko Verohallinnolla ajantasainen osoitetieto.  Päätös kiinteistöverotuksesta postitetaan siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa helmikuun lopussa 2014.

Jos vero olisi alle 17 euroa, kiinteistöveroa ei tule maksettavaksi eikä verotuspäätöstä silloin lähetetä.

Miksi maapohjan verotusarvo on muuttunut?

Tonttien verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja Verohallinnon arviointiohjeita.

Tonttihintakarttojen aluehintoja on korotettu verovuodelle 2013 kahdella prosentilla.  Lisäksi aluehintoja on tarkistettu siten, että aluehinta on vähintään 1 euro neliömetriltä.

Tavoitteena kiinteistöverotuksessa on, että tontin verotusarvo olisi 75 % tontin käyvästä arvosta (aluehinnasta). Jos tontin verotusarvo ei vielä ole ollut tällä tasolla, sitä on nyt nostettu. Rakennusmaan verotusarvo on kuitenkin koko maassa vähintään 0,75 euroa neliömetriltä.

Verotusarvon nousu voi johtua myös alueen kaavoittamisesta tai kaavanmukaisen rakennusoikeuden muutoksesta.

Miksi rakennuksen verotusarvo on muuttunut?

Rakennusten jälleenhankinta-arvojen perusteena olevia yksikköarvoja on korotettu 7,14 prosentilla sekä rakennuskustannusindeksin mukaisella 0,9 prosentilla.

Pientalon, asuinkerrostalon ja vapaa-ajan asunnon ikäalennusten enimmäismäärä on muutettu 70 prosenttiin.

Lue lisää: Kiinteistövero - Verohallinnon sivuilla