Mökki ja rakentaminen

Tällä sivustolla on tietoa

  • mökin huollosta,
  • rakentamisesta ja remontoinnista,
  • vedestä ja jätevedestä,
  • sähkösta,
  • rakennelmista ja
  • laitteista.

Yhdistys valvoo rakentamista

Yhdistyksen hallituksen on vuokrasopimuksen mukaisesti valvottava, että kaikessa rakentamisessa noudatetaan rakennuslakia ja kaupungin määräyksiä.

Kirjallisia rakennusohjeita sekä hakemus- ja ilmoituslomakkeita saa pyynnöstä rakennustoimikunnalta. Tiedustelut ohjeista ja lomakkeista osoitetaan rakennustoimikunnalle: tekniset.ospy@gmail.com.

Isoimmat rakennustyöt tulee ajoittaa kesä-elokuun ulkopuolelle, jotta niistä ei aiheutuisi melu- ja muuta haittaa naapureille. Rakennusjäte on itse vietävä pois alueelta.

Toimenpidelupa

Palstavuokraajan on tehtävä yhdistykselle kirjallinen lupahakemus muun muassa kaikesta uudisrakentamisesta palstalla sekä sellaisesta ulkorakentamisesta, jossa mökin tai piharakennusten ulkonäköä muutetaan värityksen, koon tai materiaalien osalta tai mökkiin asennetaan esimerkiksi tulisija, jätevesien puhdistamisjärjestelmä tai ilmalämpöpumppu. Myös terassien rakentaminen tai laatoitusten laajennukset on ilmoitettava.

Rakentamiseen tai muutostöihin ei saa ryhtyä ennen kuin rakennustoimikunta on hyväksynyt hakemuksen. 

Uuden mökin rakentajat voivat lunastaa tyyppipiirustukset, kun he ovat jättäneet lupahakemuksen rakennustoimikunnalle ja se on hyväksytty. Tyyppipiirustusten hinta on 300 e.

Kunnostuksen valmistuttua on ilmoitettava rakennustoimikunnalle, joka suorittaa jälkitarkastuksen.

Toimenpideilmoitus

Muusta korjausremontoinnista tehdään ilmoitus. Ilmoitus rittää, jos rakennuksen ulkonäköön ei tehdä muutoksia värityksen ja materiaalien osalta ja koko säilytetään. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi mökin maalaaminen, jos väri ei muutu tai kattohuovan vaihtaminen saman väriseen huopaan tai portin maalaaminen eikä väriä vaihdeta. Työt voi aloittaa, kun ilmoitus on toimitettu rakennustoimikunnalle.

Rakennustoimikunta

Lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan rakennustoimikunnalle osoitteeseen tekniset.ospy@gmail.com.

Lomake luvan hakemiseen sekä ilmoituksen tekemiseen löytyy tämän sivun alaosasta.

Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt
Helsingin kaupunki
rakennusvirasto

Rakentaminen siirtolapuutarhoissa
Helsingin kaupunki 2014