Kerhotalohanke 2017-

Rakennuslupa ja projektivastuu

Hallitus on vuoden 2017 talvella kilpailutuksen jälkeen palkannut rakennusalan ammattilaisen Kari Tarpisen firman, Suomen fuusioenergia Oy:n, projektinvetäjäksi kerhotalohankkeeseen.

Helsingin kaupunki on myöntänyt rakennusluvan, joka astui voimaan 16.12.2017 (voimassa 5 vuotta). Eero Korhosen toimisto on laatinut alkuperäisistä luonnospiirustuksista täsmennetyn version, jonka perusteella rakennuslupaa on haettu.

Tarkoituksenmukaista tilaa

Hanketta on esitelty jäsenistölle vuosikokouksissa, syyskokouksissa ja tiedotustilaisuuksissa jo useiden vuosien ajan. Tarkoituksena on rakentaa nykyistä hieman tilavampi kerhotalo, jossa on mukavat ja turvalliset tilat jäsenkokouksille, kahvilatoiminnalle ja harrastuksille sekä myös riittävät sosiaalitilat eli suihkut, WC:t ja pesulatila, joihin sisäänkäynti on lämpimästä käytävästä eikä suoraan ulkoilmasta. Yhteiskäytössä oleva kerhotalo on kaupungin sääntöjen mukaan julkinen tila, jolle on asetettava tietyt rakenteelliset vaatimukset. Ilmanvaihto on mitoitettava käytön ja varusteiden mukaan. Esteettömyys on ehdoton vaatimus ja se edellyttää sisäänkäyntiä pitkien luiskien kautta ja myös invaWC- ja pesutiloja. Talo on tarkoitus eristää talvilämpimäksi, vaikka siellä talvisin pidetäänkin vain peruslämpöä yllä. Riittävä peruslämpö takaa sisätilojen pysymisen kuivana ja suojaa muutenkin rakenteita. Eristys puolestaan maksaa pian hintansa takaisin alentuneina lämmityskustannuksina. Lämmitysjärjestelmänä olisi sähkölämmitys tuettuna ilmalämpöpumpuilla ja aurinkokeräimillä. 

Kerhotaloa on tarkoitus vuokrata erilaisia tilaisuuksia varten jäsenistölle kuten tähänkin asti. Hallitus on harkinnut mahdollisuutta vuokrata taloa myös ulkopuolisille, mutta mikäli siihen päädytään, tietyt järjestys- ja siivouskysymykset on ensin ratkaistava tyydyttävästi.

Hankkeen rahoitus

Hallitus selvittää parhaillaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja hankkeelle. Kustannuksia nostavia tekijöitä ovat mm. paalutus ja julkisen tilan vaatimat rakenneratkaisut. 

Jäsenten päätös 

Kun hankkeen kustannukset ovat selvillä, jäsenet päättävät hankkeen etenemisestä. Tavoitteena on saada jäsenten päätös hankkeen toteuttamiseksi vielä vuoden 2018 aikana.