Biojäte

Biojäte kompostoidaan omalla palstalla. Ruokajätteen voi kompostoida vain tiiviissä kompostissa rottavaaran vuoksi.

Siirtolapuutarhatoiminnan imagoon kuuluu mahdollisimman vähäinen ympäristön kuormittaminen. Tähän ajatteluun ei kuulu biojätteen lähettäminen kaatopaikalle. Se tuottaa metaania, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Kun yhteisissä jäte­astioissa ei ole biojätettä, säilyvät astiat ja jätekatos hajuttomina ja astioiden tyhjennys­väli pysyy kohtuullisena. Tämä merkitsee yleensä myös rahallista säästöä.

Taloudessa syntyvän biojätteen, ns. keittiöjätteen, kompostoinnista ei ole annettu ohjeita tai suosituksia. Suuri osa mökkiläisistä kompostoi jo nyt talouden biojätteet puutarhassaan, mutta edelleen jätekatoksen sekajätesäiliöihin viedään myös kompostoitavaa jätettä.

Biojätteen kompostoiminen myös tiheään asutulla alueella on turvallista ja tehokasta. Jyrsijöiltä ja linnuilta suojattuja kompostoreita on markkinoilla lukuisia erilaisia malleja, joista voi valita itselleen sopivimman.

Mökkipalstojen rakennuksiin voi laittaa kompostoivan käymälän, jossa myös ruokajäte kompostoituu. Hyvän omantunnon lisäksi puutarhuri saa palkkioksi ravinteikasta multaa istutuksilleen.