TIEDOTE SYYSKOKOUKSEN ASIOISTA 19.9.19

3.10.2019

OULUNKYLÄN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS torstaina 19.9.2019 klo 18.00 Allianssi-talolla Itä-Pasilassa. Paikalla oli 58 henkeä.

 TIEDOTE SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

 1. Katsaus kuluneeseen kesäkauteen
  1. 1. Talkootyöt kesällä 2019

Talkootöiden todettiin sujuneen hyvin ja olevan välttämättömiä siirtolapuutarhan käytännön asioiden sujumiseksi. Talkootöinä on hoidettu mm. saniteettitilojen siivous, yleisten nurmialueiden ja kukkaistutusten hoito, saunan lämmitys ja siivous, jätekatoksen kierrätyshyllyn hoito ym. Lisäksi on järjestetty kevät- ja kesätalkoot, joissa on siistitty ja kunnostettu ympäristöä. Syystalkoot ovat 29.9.

Puheenjohtaja selosti uusia linjauksia talkootöiden veroseuraamuksista. Siirtolapuutarhojen aluejärjestö on lähettänyt asiasta ohjeen puutarhoille. Asiaa selvitetään edelleen.

1.2. Tarkastuskierrokset

Mökkipalstojen istutusten (pensasaitojen korkeudet ja leveydet, puiden ja pensaiden korkeudet, palokujat ja palstan yleinen siisteys polulta katsottuna) tarkastuskierrokset tehtiin 24.7. ja 30.8. Tarkastuksista ja niihin perustuvista mahdollisista kunnostustoimista on laadittu elokuussa tiedote yhdistyksen verkkosivuille ja ilmoitustaululle. Seuraavat tarkastukset ovat 31.5.2020, johon mennessä huomautuksia saaneiden tulee tehdä tarvittavat toimenpiteet mökkipalstallaan. Todettiin, että säännökset aitojen hoidosta ym. seikoista perustuvat yhdistyksen vuokranantajan (Helsingin kaupunki) määrittelemiin rajoihin. Yhdistyksellä on vuokrasopimuksen mukainen oikeus vuokrata mökkipalstoja edelleen yhdistyksen jäsenille, jotka sitoutuvat sääntöihin. Tämän kesän tarkastukset ja niiden pohjalta jaetut huomautukset dokumentoidaan tulevien toimenpiteiden pohjaksi. Tarkastuksia koskevat kysymykset ja kommentit pyydetään lähettämään osoitteeseen ospy.ymparisto@gmail.com tai hallituksen postilaatikkoon.

Keskustelua kokouksessa:

 • Voisiko yhdistys tehdä STARA:n kanssa sopimuksen pensasaitojen leikkauksesta kesäkauden aikana? Todettiin, etteivät kustannukset saisi tällöin langeta niille mökkiläisille, jotka pystyvät itse leikkaamaan aitansa tai niille, joilla on lauta-aita. Mökkiläisten on mahdollista halutessaan itse palkata vaikkapa naapurien kanssa yhteistilauksena aitojen ulkopuoliset ammattileikkaajat ja jakaa kustannukset keskenään.
 • Osan mielestä risupaikan oleminen suljettuna haittasi aitojen ja pensaiden leikkaamista kesäkaudella. Todettiin, että pensasaitojen kesäkauden normaalista hoitoleikkauksesta syntyvä pehmeä kasvijäte tulee kompostoida omalla palstalla. Perusteellisemmasta muotoon leikkaamisesta syntyvä kovempi oksajäte voidaan toimittaa risupaikalle.
 • Joku koki tarkastusten ajankohdan huonoksi, koska puissa oli elokuussa omenoita. Todettiin, että omenapuiden leikkaukseen soveliain aika on keväällä, ei satokaudella eikä yhdistys ole edellyttänyt omenapuiden leikkaamista sadonkorjuuaikana.

 

 • 1.3. Pelisäännöt ja turvallisuuskysymykset

Todettiin, että nopeusrajoitukset (max 10 km/t) alueen poluilla koskevat sekä autoja että polkupyöriä. Kesän aikana on sattunut useita vaaratilanteita erityisesti pääpolun risteyksissä, joissa korkeat pensasaidat ovat haitanneet näkyvyyttä.

 

 1. 4. Sähkötarkastukset

 

Sähkölaskussa, jonka yhdistys sai Heleniltä, ilmeni 6000 euron vajaus suhteessa mökkiläisten viime toimintakaudella ilmoittamiin mittarilukemiin. Päätettiin käydä paikan päällä tarkistamassa kaikki mittarit, jotta saataisiin selvempi kuva siitä, mistä erotus on syntynyt. Tarkastuksissa 31.8. ja 7.9. löytyi useita mittareita, jotka eivät pyöri lainkaan. Sähkölaskut lähetetään saatujen lukemien mukaisesti ja rikki olevien mittarien omistajiin on oltu yhteydessä. Mökkiläisten tulee korjauttaa mökkinsä mittari ammattihenkilöllä, jotta sähkölaskun pohjaksi saadaan oikea tieto.

 

1.5. Yhteistyö vuokranantajan (Helsingin kaupunki) kanssa

 1. : Alueen polut kuuluvat kaupungin kunnossapitovastuulle ja niitä on lanattu kesän aikana. Kivituhkaa on toimitettu ja sitä voi myös viedä havaitsemiinsa kuoppiin poluilla.
 2. : Asia on hoidossa, mutta eteneminen on riippuvainen kaupungin aikatauluista.
 3. : Tarkastusmittaukset Akileijapolun mökkien lisäpalstoilla kuuluvat kaupungin vastuulle. Niitä odotetaan.
 4. : Kaupungin verkostosta tulevan veden tulo suljetaan viikolla 41. Poluilla olevat vesihanat tulee avata veden sulkemisen jälkeen. Letkut irrotettava myös Vantaan kasteluvesihanoista. Suihkut ja wc:t pidetään auki tarpeen mukaan.

 

 1. 6. Vetoomus Vantaanjoen puolesta

Kaupungille on esitetty padon purkamista Vanhankaupunginkoskessa urheilukalastuksen edistämiseksi. Asiasta tehtiin ympäristöselvityksiä, mm. koskien padon purkamisen vaikutuksia Vantaanjoen virkistyskäyttöön (maiseman muuttuminen joen vedenpinnan laskettua, yleiset uimarannat, siirtolapuutarhat) kosken yläpuolella. Asia on palautettu kaupunginhallitukselle, josta se tulee uudelleen valtuuston käsittelyyn. Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistys seuraa asian käsittelyä ja ottaa kantaa tarvittaessa.

 1. 7. Ympäristöasiat

Todettiin, että jätehuolto on toiminut pääosin hyvin ja mökkiläiset ovat pääosin lajitelleet jätteensä oikeisiin astioihin jätekatoksessa.

Todettiin, ettei omenoita ja muuta puutarhajätettä edelleenkään saa viedä jätekatokseen, alueen yleisille paikoille, ojiin jne. Muumiotautiset omenat tulee kompostoida huolellisesti tai peittää kuoppaan omalla palstalla.

 1. 8. Tiedotusasioita

Todettiin, että yhdistyksen verkkosivut uudistetaan syksyn 2019 aikana. Yhdistyksen tiedotuskanavina ovat edelleen verkkosivut, ilmoitustaulu ja tarpeen vaatiessa mökille tai kotiosoitteeseen lähetetyt kirjeet. Jäseniä kehotetaan käyttämään aktiivisesti hallituksen eri tiimien sähköpostiosoitteita halutessaan viestiä asioista hallitukselle. Todettiin, että kesätiedote olisi hyvä toimittaa mökeille paperisena, ei pelkästään verkkosivuille. Todettiin, että alueen ilmoitustaulu on huonossa kunnossa. Keskusteltiin sen kunnostamisesta tai uuden rakentamisesta talkootyönä. Keskusteltiin mahdollisesta toisesta ilmoitustaulusta jätehuoneen seinälle, jonne voisi kiinnittää ilmoituksia sateelta suojaan. Keskusteltiin siitä, että tulisi olla paikka myös erilaisille hyödyllisille mainoksille ja ulkopuolisten toimijoiden tiedotteille.

2. Kerhotalohankkeen tilannekatsaus

Kerhotalohankkeen rakennustoimikunta on kokoontunut kesän aikana 17 kertaa selvittäen ja valmistellen asioita hanketta koskevan päätöksenteon pohjaksi. Tavoitteena on, että päätöskokous voidaan pitää vuoden 2019 puolella.

3. Vuoden 2019 talousarviossa olevien hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden jaon vahvistaminen

Päätettiin jakaa talousarviossa oleva luottamus- ja toimihenkilöiden palkkioihin varattu summa seuraavasti:

Puheenjohtaja 1500 euroa

Vesivastaava 1500 euroa

Varapuheenjohtaja (toimii myös rakennusvastaavana) 900 euroa

Talous- ja jäsensihteerinä toimiva 800 euroa

Ympäristövastaava 800 euroa

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 600 euroa

Yhteensä 8500 euroa. Budjetoidusta 10 000 eurosta jää hallituksen harkinnan mukaisesti käytettäväksi 1500 euroa.

 

4. Keskustelu seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista

 • Alueen kunnossapitosuunnitelma tultaneen laatimaan yhdistyksen omin voimin, ulkopuolisella teettäminen on kallista.
 • Kallellaan olevat sähkökaapit pääpolun varressa ovat korjauslistalla. Ne suoristetaan syksyn aikana. Painotettiin, että mökkiläisten tulee olla tarkkana tilanteissa, joissa mökkiä esim. suoristetaan tunkin avulla: sähkökaapelit voivat tällöin kiristyä ja vaurioitua.
 • Todettiin, että Siirtolapuutarhaliitolle on tulossa oma lakimies, jolta yhdistykset voivat hakea apua juridisiin kysymyksiin.
 • Todettiin yhteishengen vahvistamisen ja positiivista ilmapiiriä edistävien tapahtumien tärkeys siirtolapuutarhatoiminnassa. Todettiin, että kerhotalon puuttuminen on haitannut tapahtumien järjestämistä, mutta jonkin verran on voitu toteuttaa tapahtumia ulkoilmassa: esimerkkeinä avoimet puutarhat, kesäkanat, joogatunnit, puistopiknik. Ideoita tapahtumien järjestämiseksi voi esittää hallitukselle ja hakea rahoitusta tapahtuman kuluihin sekä kerätä vapaaehtoisia sen toteutukseen. Painotettiin kaikkien mökkiläisten vastuuta hyvän yhteishengen luomisessa.