Hallituksen kokouksen asiat (2.9.19)

6.9.2019

HALLITUKSEN KOKOUS 2.9.2019

(Hallituksen kokous 11/19 klo 17.00–21.00)

  1. Alueen tarkastuskierrokset (viljelypalstat, mökkipalstat ja sähkömittarit) Viljelypalstat, joista on annettu huomautus, tulee hoitaa kuntoon 31.10.2019 mennessä, muuten palsta vuokrataan edelleen keväällä 2020. Mökkipalstojen jälkimmäinen (2.) tarkastuskierros oli 30.8. Ks. erillinen tiedote elokuun tarkastuksista. Kysymykset ja kommentit osoitteisiin:  ymparisto.ospy@gmail.com tai tiedotus.ospy@gmail.com. Mökkien sähkömittarit saatiin luettua suurimmaksi osaksi la 31.8., joitakin mittareita jäi luettavaksi la 7.9. Jos haluat kysyä tai kommentoida sähkömittareihin liittyviä asioita, osoite on: talous.ospy@gmail.com

 

2. Asuinpaikkatodistukset on saatu kattavasti, asia saatetaan  myös vuokranantajalle (Helsingin kaupunki) tiedoksi.

 

3. Kerhotalon rakennustoimikunta on jatkanut hankkeen valmistelua päätöskokousta varten.

Huom. erityisesti uudet mökkiläiset: Kerhotalohanketta koskevat yhdistyksen aikaisempina vuosina tekemät päätökset ja valmistelun vaiheet on koottu raporttiin, joka on toimitettu jäsenille vuosikokousmateriaalin yhteydessä. Jos sinulla ei ole raporttia, voit pyytää sitä osoitteesta tekniset.ospy@gmail.com. (Tai laittamalla pyynnön kirjeitse hallituksen postilaatikkoon.)

 

4. Muut rakennusasiat Yhdistyksen rakennustoimikunnan (tehtäväalueenaan mökkien rakentamiseen ja korjaamiseen ym. liittyvät asiat) jäseneksi nimitettiin Riitta Nurmi. Yleisten sähkökaappien tarkistaminen ja suoristaminen tulevat työn alle syksyn aikana.

5. Alueen turvallisuus ja ilkivalta

Ilkivaltailmoituksista on tullut hallituksen tietoon muutama kesän aikana. Todettiin, että hallituksen on tärkeä tietää ilkivallasta ja häiriöistä alueella, mutta mökkiläisten on asianomistajana tehtävä itse ilmoitus poliisille.

6. Yhdistyksen verkkosivut uudistetaan syksyn aikana.

 

7. Yhdistyksen syyskokous on 19.9. klo 18.00. (Kahvi, ilmoittautuminen ja jäsenyyden tarkastus klo 17.30 alkaen)

Paikka: Allianssi-talo Itä-Pasilassa. Kokouskutsu, jossa on mukana esityslista, julkistetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja alueen ilmoitustaululla.

 

8. Muut asiat

Puistopiknik su 25.8. klo 15.00–18.00 kerhotalon edustalla oli onnistunut. Osallistujia eväskoreineen oli aurinkoisena sunnuntai-iltapäivänä paikalla 30. Eväitä oli myös mahdollista grillata nuotiogrillissä.

9. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous on 19.9. syyskokouksen jälkeen Allianssi-talolla. Jos haluat esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi, tee se osoitteessa puheenjohtaja.ospy@gmail.com TAI kirjeitse hallituksen postilaatikkoon.