Hallituksen kokous 12.8.2019

14.8.2019

Hallituksen kokous 12.8.2019

Kokouksessa käsiteltiin:

 

  1. Asuinpaikkatodistukset

Jäsenet ovat toimittaneet todistuksia kiitettävän aktiivisesti, todistuksia on toimittamatta enää alle 10 mökin osalta. Henkilöille, jotka eivät muistutuksista huolimatta toimita maistraatin antamaa virallista todistusta asuinpaikasta, annetaan kirjallinen varoitus. Jos muistutukset ja varoitus eivät auta, prosessi etenee siten, että viimeisenä toimenpiteenä on vuokrasopimuksen purkaminen.

 

2. Alueen tarkastuskierrokset (mökkipalstat ja viljelypalstat)

 

Heinäkuun tarkastuskierroksella tarkastettiin kaikki mökkipalstat. Erityishuomiota kiinnitettiin palstojen aitoihin, palokujiin ja palstoilla mahdollisesti kasvaviin luonnonpuihin. Ohjeistus palstojen hoidosta, aitojen korkeuksista jne. on ollut jäsenten tiedossa ja kierrosten tuloksena annetut huomautukset perustuvat näihin ohjeisiin ja sääntöihin, joiden noudattamisessa ilmenneisiin puutteisiin myös Helsingin kaupunki on kiinnittänyt huomiota tarkastaessaan Oulunkylän siirtolapuutarhaa. Tarkastuksen tuloksista ja tarvittavista toimenpiteistä on toimitettu erillinen tiedote nettiin ja ilmoitustaululle.

 

30.8. tehdään uusi tarkastuskierros ja todetaan palstoilla tehdyt toimenpiteet. Mökkiläisten on toivottu olevan tuolloin mahdollisuuksiensa mukaan paikalla keskustelemassa tarkastajien kanssa. Tarvittaessa annetaan uudelleen huomautus. Pitkään hoitamatta olleiden ja jo aiemmin huomautuksia saaneiden mökkipalstojen vuokraajat saavat kirjallisen huomautuksen kotiosoitteeseen.

 

Radanvarren viljelypalstat on tarkastettu. Mikäli viljelypalstan vuokraaja ei tee vaadittuja hoitotoimia syksyn aikana, vuokrasopimus päätetään 31.12.2019 ja palsta vuokrataan edelleen keväällä 2020.

3. Sähkömittarien lukeminen

Sähkömittarit käydään lukemassa 31.8. klo 10.-17.00 ja 7.9. klo 10.00–12.00 välisenä aikana. Jos mökillä ei olla kumpanakaan ilmoitettuna päivänä paikalla mahdollistamassa mittarin lukemista, lähetetään asiasta kirjallinen huomautus.

4. Kerhotalon rakennustoimikunnan katsaus

Kerhotalohanketta valmisteleva rakennustoimikunta on selvittänyt rakentamisen kustannusten muodostumista ja tiedottaa hankkeen etenemisestä hallitukselle. Hallitus tekee päätösesityksen jäsenistölle, kun selvitykset ovat valmistuneet ja tarjoukset saatu. Aiemmin kaavailtu päätöskokouksen ajankohta todettiin liian aikaiseksi, mutta pyrkimyksenä on järjestää kokous tämän vuoden puolella.

5. Alueen turvallisuus ja ilkivalta

Kesän aikana alueella on ilmennyt jonkin verran ilkivaltaa ja hallitus on tiedottanut asiasta netissä ja ilmoitustaululla. Mökkiläisiä on kehotettu ilmoittamaan hallitukselle, mikäli ovat joutuneet ilkivallan kohteeksi. Tilannetta seurataan ja ollaan yhteydessä poliisiin

6. Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous on 19.9. klo 18.00. (Kahvi, ilmoittautuminen ja jäsenyyden tarkastus klo 17.30) Kokouskutsut lähetetään erikseen.

 

7. Hallituksen seuraava päivystysaika on 10.9. klo 18.-19.00 kerhotalon edustalla. Vuokrasopimusten siirtoja varten pyydetään varaamaan erikseen toinen aika osoitteesta tiedotus.ospy@gmail.com

 

8. Muut asiat

  • Sähkökaapit. Alueen sähkökaapit, jotka ovat kallistuneet ja voivat olla vaaran lähde, oikaistaan ja kunnostetaan.

 

  • Petankkikenttää on toivottu. Todettiin, että petankin ja mölkyn pelaaminen on tärkeä osa alueen virkistystoimintaa ja sitä halutaan tukea. Koska puistosuunnitelma leikkialueen kunnostamisesta (kaupunki rakentaa) on kuitenkin jo hyväksytty, ei asiaa voida enää kytkeä siihen. Asiaan pyritään löytämään jokin ratkaisu edessä olevissa kunnostus- ja rakennustöissä.

 

  • Todettiin kastelujärjestelmän (Vantaan vesi) kunnostustarve. Asiaa selvitetään.

 

  • Pysäköinninvalvonta. Jäseniltä on tullut valituksia pysäköinnistä luvattomissa paikoissa. Asiasta on jätetty huomautuksia ja tilanne näyttäisi rauhoittuneen. Hallitus seuraa tilannetta.

 

  • Risupaikalle voi tätä kesää koskevan kuljetussopimuksen mukaisesti viedä muun risujätteen ohella myös orapihlajaa. Jos kuljetat poluilla orapihlajaa, korjaathan pudonneet oksat jäljiltäsi, etteivät piikit riko pyöränkumeja ja koirien tassuja.

 

  • Jätekatokseen on viety omenoita, mikä on ehdottomasti kiellettyä. Mökkiläisten tulee huolehtia ylimääräisten omenoiden hävitys itse. Omenat voi laittaa omaan puutarhakompostiin ja mikäli niitä on suuria määriä, niille kaivetaan kuoppa omalle palstalle. Jos kumpikaan näistä keinoista ei riitä, mökkiläinen toimittaa omenat sorttiasemalle.

 

9. Seuraava hallituksen kokous on 2.9.2019 klo 17.00. Asioita, joita toivotaan käsiteltävän hallituksessa, voi toimittaa osoitteeseen ospy.puheenjohtaja@gmail.com tai yhdistyksen postilaatikkoon.