Katselmustiedote mökkiläisille

2.8.2019

 

Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistys ry, 1.8.2019


Hyvä mökkiläinen
Viikolla 30 tehty vuosittainen kuntotarkastus on herättänyt jäsenistön keskuudessa keskustelua ja aiheuttanut jopa huolta ja hämmennystä. On ollut epätietoisuutta annettujen huomautusten tarkoituksesta ja siitä, miten sellaisen saatuaan tulisi toimia. Tänä vuonna tarkastuksissa keskityttiin pensasaitojen kuntoon, palokujien esteettömyyteen ja tonteilla kasvavien puiden ja pensaiden korkeuteen. 

Kaupungin taholta on useana vuonna huomautettu Oulunkylän pensasaitojen korkeudesta ja niiden leveydestä syvyyssuunnassa. Orapihlaja-aidoilla on taipumus harventua alaosastaan ja levitä yläosastaan. Mitä leveämmäksi aita kasvaa, sitä vähemmän valoa pääsee sen sisäosiin, jolloin aita muuttuu vähitellen sisältä lehdettömäksi. Silloin aita kasvaa vain entistä voimakkaammin sivulle ja leviää sekä polun että pihan puolelle. Puutarhan polut eivät ole pelkästään kulkureittejä, vaan ne ovat myös pelastusteitä, joiden on oltava kolme metriä leveitä. Oulunkylän polkujen leveys on paikoin pudonnut lähemmäs kahta ja puolta metriä juuri pensasaitojen leviämisen vuoksi. 

Kaupungin määräysten mukaisesti pensasaita saa olla korkeintaan 140 cm korkea ja 60 cm leveä. (Pääkäytävän varrella sallitaan 150 cm:n korkeus.) 140 cm on siis aidan maksimikorkeus eli aita voi myös olla matalampi. 60 cm on hyvä leveys 140 cm korkealle aidalle, mutta aita voi olla kapeampikin, etenkin jos se on matalampi. Näillä mitoilla aidan voi olettaa säilyvän tasaisen lehtevänä ja kauniina. 

Aita tarvitsee kuitenkin määrätietoista uudistamista, jos se on alkanut kaljuuntua alaosiltaan ja levitä yläosiltaan. Voimakkain keino on leikata aita alas ja ohjata harkituin leikkauksin sen kasvua taas sopiviin mittoihin. Yläpäästään leveää aitaa voi kaventaa myös vähitellen maltillisin leikkauksin ja samalla sitä kannattaisi myös madaltaa. Kaikkien aitojen ei suinkaan tarvitse olla samankorkuisia. Kaventamisen yhteydessä tehty, esimerkiksi 20 cm:n madallus, helpottaa leikkausta ainakin muutamana vuonna ennen kuin aita taas on hivuttautunut entiseen korkeuteensa. 

Katselmuksessa kiinnitettiin huomiota myös palokujien esteettömyyteen. Palstojen väliin jäävän, palokujaksi kutsutun vapaan huoltokäytävän vähimmäisleveys on 60 cm. Naapurusten tulee yhdessä pitää huoltokäytävä kulkukelpoisena ja puhtaana rikkaruohoista. Huoltokäytävällä ei saa edes väliaikaisesti varastoida mitään. 

Vadelman varsilla on taipumus kallistua palokujan puoleen, marjapensaiden oksat kurottuvat peittämään sitä ja hedelmäpuu työntää oksansa kaiken ylle. Nämä ovat esteitä, joita voi aina poistaa, viimeistään sitten, kun sadonkorjuu on päättynyt. Se on vain osa sitä karsimista ja kaitsemista, jota puutarhuri joutuu jatkuvasti tekemään. Isompi ongelma ovat palokujalle unohtuneet rojut, tarkoitukselliset kulkuesteet ja liian lähelle pystytetyt rakennelmat. Niitä ei voi hyväksyä.

Tarkastajat kiinnittivät huomionsa myös tonteilla kasvaviin puihin ja pensaisiin. Kaupungin sääntöjen mukaan tontilla kasvavat puut saavat olla korkeintaan 4,5 metrin korkuisia. Pensasmaisen kasvillisuuden enimmäiskorkeus muualla kuin käytäväreunalla on 170 cm. Yksittäiset pensaat ja vadelma-aita voivat olla enintään 250 cm korkeita. Puut ja pensaat eivät saa varjostaa kohtuuttomasti naapuripalstoja. Kasvillisuus ei saa levitä palstan ulkopuolelle. Se on pidettävä halutussa korkeudessa ja muodossa säännöllisesti leikkaamalla.

Monilla Oulunkylän tonteilla on ylisuuriksi kasvaneita omena- ja muita hedelmäpuita, jotka varjostavat sekä omaa että naapurin tonttia. Jos säännöllinen leikkaus on jäänyt ja puut ovat päässeet kasvamaan yli sallittujen mittojen, ne on joko kaadettava tai pienennettävä asiantuntevalla leikkauksella useiden vuosien aikana.

30.8.2019 tarkastajat käyvät katsomassa, onko edistystä tapahtunut. On aivan selvää, että ylisuurta antonovkaa ei saada sopivan kokoiseksi elokuun loppuun mennessä kuin moottorisahalla. Nyt ei myöskään ole paras aika pienentää rajusti pensasaitaa. Huomautusten tarkoitus oli ennen kaikkea kohottaa jäsenten tietoisuutta tonttinsa tilasta, herätellä heitä huomaamaan, miten nopeasti kasvit ylittävät siirtolapuutarhoissa noudatettavat säntilliset rajat. Tehkää ne toimenpiteet, jotka on hyvä elokuussa tehdä ja laatikaa suunnitelma pitempiaikaisista projekteista. Yhdistyksen sivuilla on ohjeet mökkipalstan hoidosta otsakkeen Ospyn ABC alla. Jos olette itse paikalla 30.8., tulkaa juttelemaan tarkastajien kanssa ja kertokaa heille aikeistanne.

Hallitus