Asuinpaikkatarkistus

11.7.2019

Asuinpaikkatodisteeksi hyväksytään vain maistraatin myöntämä virallinen asuinpaikkatodistus, joka tilataan väestörekisterikeskuksesta.

Yhdistyksen vuokranantaja Helsingin kaupunki edellyttää, että palstan vuokrasopimuksen voi tehdä ja siirtolapuutarhamökin omistaa vain henkilö(t), joka on kirjoilla Helsingin kaupungissa ja jolla on pysyvä asunto Helsingin kaupungissa. Vuokranantaja velvoittaa yhdistystä valvomaan asuinpaikkaehdon täyttymistä. 

Asuinpaikkatodisteeksi hyväksytään vain maistraatin myöntämä virallinen asuinpaikkatodistus, joka tilataan väestörekisterikeskuksesta. Muut tositteet kuten sähkölasku, rahalaitoksen tosite, verotiedot (eivät ole ajantasaisia tietoja), kelan tosite tai muu asiakirja eivät kelpaa todistukseksi. Henkilön postiosoite näissä asiakirjoissa voi olla eri kuin henkilön vakinainen osoite/asuinpaikkakunta (tieto vahvistettu maistraatista). Myöskään kuvakaappaus tai tulostus väestötietojärjestelmän sivustolta omista tiedoista ei ole virallinen tosite.

Asuinpaikkatodistuksen voit tilata sähköisesti https://todistukset.maistraatti.fi/ tai puhelimitse 029 553 6230.

Asuinpaikkatodistukset toimitetaan sähköpostitse sihteeri.ospy@gmail.com tai tulostettuna hallituksen postilaatikkoon (vihreä postilaatikko kerhotalon päädyssä) 31.7.2019 mennessä.

Henkilöitä, jotka eivät toimita asuinpaikkatodistusta tai eivät ole helsinkiläisiä, yhdistys on velvoitettu kohtelemaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti:

Siirtolapuutarhamökin omistamisen ja palstan vuokraoikeuden ehto jää toteutumatta, jos mökkiläinen ei asu Helsingissä. Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut sekä muut jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen sopimuksen tai hän on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun 3§:ssa tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen hallitus, mutta jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä (§ 3, 5. mom.).

Erotetun tai eronneen jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana päättyy yhden vuoden kuluttua erottamisen/eroamisen voimaantulosta, ellei lyhyemmästä ajasta sovita.

Tiedustelut ja lisäohjeistus: sihteeri.ospy@gmail.com