YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Sunnuntaina 31.3.2019 klo 12.30. Itä-Pasilan Allianssi-talossa

24.4.2019

Paikalla  oli 59 yhdistyksen varsinaista jäsentä, lisäksi paikalla oli 12 varsinaisten jäsenten perheenjäsentä, joilla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus.

 

Paikalla  oli 59 yhdistyksen varsinaista jäsentä, lisäksi paikalla oli 12 varsinaisten jäsenten perheenjäsentä, joilla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus.

 

·         Kokouksen alussa Sauli Hakkarainen Helsingin kaupungilta ja Jari Usvajärvi WSP-Finlandista esittelivät hulevesiselvitystä ja leikkipaikan puistosuunnitelmaa.   

 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat sääntömääräiset vuosikokousasiat:

·         Puheenjohtaja Esko Martikainen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018.

·         Minna Ruuth esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

·         Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus toiminnantarkastajien lausunnon mukaisesti.

·         Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaluonnoksen ja se hyväksyttiin esitetyssä muodossa toimintasuunnitelmaksi seuraavaksi toimintakaudeksi.

·         Vahvistettiin vuoden 2019 liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut sekä vuokrat esityksen mukaisesti.

·         Vahvistettiin muut vuoden 2019 tulo- ja menoarvioon liittyvät maksut:

-          Talkoovelvoite on 6 t (2 t + 2 t +2 t) tai 81 euroa/mökki. 70 v. täyttäneet vapautetaan velvoitteesta. Mökin myyntivuonna ei talkoovelvoitetta ole myyjällä eikä ostajalla.

-          Sähkönlukeman ilmoittamatta jättäminen, perimismaksu kulujen mukaan, kuitenkin vähintään 50 euroa.

-          Kerhotalon rakennusrahasto 100 euroa/mökki.

-          Akuutin hulevesiongelman ratkaisemiseen sekä pitkän ajan kunnossapitosuunnitelman laatimiseen 75 euroa/mökki.

-          Saunamaksut: Aikuiset 5 euroa/kerta; 6–12 v 2 euroa/kerta; sarjalippu 30 euroa/10 kertaa; 20 euroa/5 kertaa; kausimaksu 60 euroa.

·         Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvioesityksen ja se hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

·         Päätettiin, että viivästyskorko yhdistykselle suoritettavista maksuista on vähintään 7,5 %, vähintään 5 euroa ja perimiskuluina 5 euroa.

·         Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Kaarina Eklin, Eeva-Leena Onnismaa ja Raija Palmu. Erovuorossa olevista varsinaisista jäsenistä jatkavat Esko Vertanen ja Sanna Newton. Uutena hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Ulpu Marjomaa. Pirkko Turpeinen jatkaa varajäsenenä, lisäksi varajäseneksi valittiin Marjo Capurro. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin nykyinen puheenjohtaja Esko Martikainen.

·         Päätettiin valita tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pertti Sinisalo ja varatoiminnantarkastajaksi Airi Töyrymäki.

·         Valittiin yhdistyksen edustajaksi Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestöön Esko Vertanen ja lisäksi nimetään toinen henkilö hallituksesta varalle.

·         Kokouksen lopussa keskusteltiin ajankohtaan liittyvistä asioista. Kerhotalohankkeesta todettiin, että asiassa edetään aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti siten, että pohjana on suunnitelma, jota varten on saatu rakennuslupa.  Jäsenille on toimitettu keväällä 2018 vuosikokousmateriaalin yhteydessä yksityiskohtainen raportti, johon on koottu kerhotalohankkeessa eri hallituskausina tehdyt päätökset, rakennuslupa, urakkatarjoukset ym. toimenpiteet ja dokumentit kerhotaloasiassa. Hallitus valmistelee päätösesityksen ja jäsenistö tekee asiasta päätöksen yhdistyksen kokouksessa, jonka hallitus kutsuu koolle touko-kesäkuussa erityisesti tätä tarkoitusta varten.