Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma

9.6.2018

Kaupunkiympäristön toimiala aloittaa aluesuunnitelman laadinnan asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saamme arvokkaita asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi.  

Kyselyyn voi vastata 7.6. — 7.7.2018 Maptionnaire -karttapalvelussa osoitteessa http://mpt.link/oulunkyla_maunula

Lisää tietoa aiheesta löytyy linkistä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kehittamissuunnitelmat/oulunkyla-maunula-aluesuunnitelma