Tekninen tiimi perustettu

30.5.2018

 

Tekninen tiimi perustettu

Oulunkylän siirtolapuutarha on nyt isännätön, kun Martti Pöyhönen vuosikymmeniä puutarhaa uhrautuvasti palveltuaan jäi talvella eläkkeelle. Isännän tehtävät on nyt jaettu usealle eri taholle ja huomattava osa niistä voidaan hoitaa talkootyönä. Osana Ogelin hallituksen uudelleen organisointia on perustettu tekninen tiimi. Teknistä osaamista vaativat tehtävät on koottu tämän uuden tiimin vastuulle. Tiimin sähköpostiosoite on tekniset.ospy@gmail.com. Se korvaa vanhan rak.ospy@luukku.com -osoitteen, joka poistuu vähitellen käytöstä.  Tekniselle tiimille osoitettua postia voi myös jättää hallituksen postilaatikkoon, joka on kerhotalon pohjoispäädyssä.

Teknisen tiimin rakennusvastaava on Esko Vertanen ja häntä voi lähestyä kaikissa rakennusasioissa ja hänelle myös toimitetaan rakennus- ja toimenpidelupahakemukset. Hän vastaa myös kerhotaloprojektista. Tarkempia rakennusohjeita voi lukea jäsenistölle lähiaikoina jaettavasta ohjeesta Rakentaminen Oulunkylän siirtolapuutarhassa.

Vesivastaava on Ville Tasapuro ja hän vastaa keväisin ja syksyisin tehtävistä sekä kaupungin että Vantaanjoen veden avaamisesta ja sulkemisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä. Hän myös huolehtii yhdistyksen vastuulla olevien hanojen kunnosta ja vaihtaa niitä tarvittaessa. Näitä hanoja ovat polkujen varrella tonttien rajalla olevat kaupungin veden hanat sekä tonttien takaosassa olevat Vantaan veden hanat.  Näihin hanoihin kytketyistä letkuista ja letkuihin kytketystä kalusteista vastaa kukin mökkiläinen itse. Pakilan Putki Oy on monelle mökkiläiselle tuttu toimija lähellä puutarhaa. Sieltä saa apua soittamalla numeroon 09-7206070 ja hätätapauksissa numeroon 0400-803492. Pakilan Putken veloituksista voi tehdä kotitalousvähennyksen.

Teknisen tiimin vastuulle kuuluvat myös muut huoltotoimet kuten lamppujen vaihdot ja lukkojen voitelu ynnä muut erilaiset korjaukset yhdistyksen tiloissa ja puutarhan yhteisellä alueella. Tämän alueen yksityiskohdat etenkin tekijöiden suhteen täsmentyvät vielä ja tiedotetta päivitetään sen mukaisesti. Tämä tiedote on luettavissa myös yhdistyksen virallisilla sivuilla.

Ospyn hallitus