Vuosikokouksen henkilövalinnat

27.3.2018

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtajaksi valittiin Esko Martikainen. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.

Hallituksessa jatkavat: Inkeri Kuulas, Silja Räisänen ja Esko Vertanen (yksi toimikausi jäljellä).

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Kaarina Eklin, Raija Palmu ja Eeva-Leena Onnismaa; toimikausi on kaksi vuotta.

Varajäseniksi valittiin: Sanna Newton ja Pirkko Turpeinen; toimikausi on yksi vuosi.

Toiminnantarkastajat (2) ja varatoiminnantarkastaja (1)

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pertti Sinisalo ja Jyrki Kiviharju. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kirsi Helminen.