Kaupungin tarkastuskierroksen satoa

11.8.2017

Terve!

 

Kesää on mennyt jo hyvän matkaa ja jokakesäiseen tapaan myös kaupunki, eli Päivi Apajalahti, kävi tervehtimässä meitä. Kierroksella käytiin läpi paljon aiheita ja Päivi lupasi tarttua ongelmakohtiin. Kuten tapana on, myös yhdistystä muistutettiin vastuista ja velvollisuuksista. Puutarhan oma jokavuotinen tarkastuskierros pidetään lähiaikoina ja niinpä hallitus muistuttaa mm. pensasaitojen korkeuksista (normaalisti 140 cm ja pääkäytävän varrella 150 cm) sekä myös tonteilla olevista puista, joiden korkeus saa olla enintään 4 m. Luonnonpuita (esim. koivuja) ei sallita tonteilla lainkaan. Kanien, supien ja minkkien pesiytymisen estämiseksi rakennusten alustat tulisi verkottaa. Jokaisen on hyvä myös pitää silmällä vieraslajien leviämistä.  

Kerhotalon kenttä saa uuden lanauksen vielä tämän vuoden puolella. Myrkyllisiä vanhoja ratapöllejä, joita on käytetty mm. pääkäytävän koivukujan reunustamiseen, kerätään pois alueelta.

Muutoksia tulee myös leikkipaikkaan. Sen hallinnointi ja kunnossapitovastuu siirtyvät kaupungille. Meille jää kuitenkin normaali silmämääräinen ylläpitovastuu, eli ilmoitetaan kaupungille, jos korjaustarpeita esiintyy. Innokkaana pyysimme heti uusia keinuja ja leikkitelineitä eikä toivetta ihan suoraan lytätty.

Kerhotalon kentän laidalla on huonokuntoisia kuusia. Näistä huonokuntoisimmat kaadetaan ja toivoimme, että myös muiden puiden kunto tarkistettaisiin. Myös radanvarren puoleista ryteikköä raivataan ja korkeiksi kasvaneet unkarinsyreenit saavat siellä nuorennusleikkauksen.

Uusi tulvapato on viimeistelyä vaille valmis. Pato on rauhoitettu kaikelta liikkumiselta ja istutuksilta. Päivi myös painotti, ettei sitä reunustavan ojan yli saa laittaa eikä ojan reunamille saa laittaa istutuksia. Tämä sitä varten, etteivät alueen hulevesiongelmat pahentuisi.

Osa tonteista kärsii pahoista ongelmista liiallisen märkyyden vuoksi. Kävimme pitkän keskustelun asiasta ja kaupunki suhtautuu ongelmaan vakavasti. Salaojien kokoojaputki on ehkä osittain romahtanut ja kaupunki aloittaa sen korjaukset. Lisäksi ainakin yhden purkuputken kunto tarkastetaan. Jos ongelmat omalla tontuillasi jatkuvat, niin ota yhteyttä sekä hallitukseen että kaupunkiin. Kaupungille voi laittaa myös korvaushakemuksia kuolleista kasveista yms.

Mukavaa loppukesää kaikille!

Harri pj