Kerhotalohanke - tiedote

18.5.2017

Väärinkäsitysten hälventämiseksi tässä pieni tiedote kerhotalohankkeesta. Asiaa käsitellään lisää 11.6. tiedotustilaisuudessa.

Tervetuloa kuulemaan lisää ja esittämään kysymyksiä!

Kerhotalohanke on nyt edennyt rakennusluvan hakuvaiheeseen, joka on jätetty huhtikuussa 2017. Lupahakemuksen määräaika olisi tullut vastaan 2.6.2017, jolloin poikkeamisluvan lainvoimaisuus on ollut voimassa kaksi vuotta. Mikäli rakennuslupaa ei haeta tänä aikana poikkeamislupa raukeaa.

Tätä vaihetta ei voitu jättää väliin, koska muutoin lähes kaikki tähän asti vuodesta 2011 alkaen hankkeeseen laitettu ajallinen ja rahallinen panostus olisi ollut turhaa.

Kesätiedotteen jaon yhteydessä kysyttiin rahoitukseen liittyen jäsenten halukkuutta maksaa rakennuksen osuus pois kerralla tai vuosittain. Itse rakentamisesta päätetään kesällä kun kokonaiskustannukset ovat selvillä. Asiasta tullaan järjestämään äänestys, ja kokouskutsun mukana tulevat tarkat tiedot rakennuksesta ja kustannuksista.

Kokonaiskustannukset ovat valitettavasti selvillä vasta kun urakoitsijat on kilpailutettu. Kilpailutuksen edellytyksenä ovat tarkat rakennepiirrustukset, jotka valmistuivat rakennuslupaa varten tänä keväänä.

Rakennuspiirrustuksissa on luovuttu mm. maa- ja kaukolämmöstä kustannusten säästämiseksi. Myös muita kustannuksia säästäviä toimenpiteitä on tehty, kuten merkitty tilat "huoneiksi" eikä esimerkiksi kokoustilaksi.

Korostamme vielä, että uutta kerhotaloa suunnitellaan jäsenten käyttöön ja yhteisten tilaisuuksien mahdollistamiseen. Kokousten, talkoiden sekä juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen on osa yhdistyksen toimintaa, ja niillä pyritään edistämään sosiaalisuutta alueella.

Toivomme kärsivällisyyttä ja asioiden oikeaallista käsittelyä.

Hallituksen puolesta,
Sanna Kivimäki